Herita & Open Monumenten Partner

Home → Herita Partner

Herita Open Monumenten Logo

Onze missie

Herita wil jong en oud fan maken van erfgoed. Historische plekken vertellen ons over heden en verleden en verbinden mensen. Wij zorgen ervoor dat iedereen van deze monumenten kan genieten. Nu en in de toekomst. Door monumenten te restaureren en om te toveren tot plaatsen vol beleving en verwondering. En met Open Monumentendag als grootste erfgoedfeest van het jaar.

Wie zijn we?

Herita vzw is een onafhankelijke ledenbeweging en een netwerkvereniging, die iedereen met een hart voor waardevolle gebouwen, landschappen en archeologische sites samenbrengt en ondersteunt. Erfgoed beleven is dé sleutel tot engagement voor erfgoed. Daarom ijvert Herita voor meer openstelling van monumenten. Want wij willen van élke dag Open Monumentendag maken.


 

OPEN MONUMENTEN LOGO

Onze werking

⁕ Historische plaatsen restaureren en beheren
⁕ Monumenten openstellen voor jong en oud
⁕ Erfgoedzorgers ondersteunen in hun werk

Wie zijn we?

Open Monumenten maakt deel uit van Herita, de Vlaamse national trust. We beheren en ontwikkelen een aantal belangrijke historische locaties en stellen ze open voor publiek.